பொது அறிவு வினா விடை (தமிழ்)

10000 General Knowledge today in English, books, quiz, questions, current affairs, test, pdf, gk for kids, about india, app, notes, about computer, science, chemistry, zoology, geography, politics, indian history, learning tricks, ebook, practice test for all competitive exams

tamil nadu slet exam syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = தேவாரம்
விடை = திருஞானசம்பந்தர்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil nadu set exam syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = முக்குடற்பள்ளு
விடை = ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus for Tnpsc group 4 2013

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = பழமொழி
விடை = முன்றுறையரையனார்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus for Tnpsc group 4 2012

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = இருண்ட வீடு
விடை = பாரதிதாசன்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus for 10th

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = ஏலாதி
விடை = கணிமேதாவியார்.
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus for ias

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = தமிழ்த் தென்றல்
விடை = திரு. வி. கல்யாண சுந்தரனார் (திரு.வி.க)
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus grade 8

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = பொதுமை வேட்டல் என்னும் நூலின் ஆசிரியர்
விடை = திரு.வி.க
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus for grade 5

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = ‘நாமக்கல் கவிஞர்’ என அழைக்கப்படுபவர்
விடை = வெ.ராமலிங்கம்.
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Re: பொது அறிவு வினா விடை (தமிழ்)

Postby M.kabil Raja » Sat Oct 03, 2015 4:20 am

வினா = ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி என்ற பழமொழி எந்த நூலை சிறப்பிக்கிறது
விடை = நாலடியார்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Previous

Return to General Knloawage - English | Tamil

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron