பொது அறிவு வினா விடை (தமிழ்)

10000 General Knowledge today in English, books, quiz, questions, current affairs, test, pdf, gk for kids, about india, app, notes, about computer, science, chemistry, zoology, geography, politics, indian history, learning tricks, ebook, practice test for all competitive exams

cbse tamil syllabus 2012-13

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = முடியரசன்
விடை = பூங்கொடி
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

u.g.c. tamil syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = சிற்பி
விடை = நிலவுப்பூ
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

s.s.l.c tamil syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = நா.காமராசன்
விடை = சூரியகாந்தி
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus ias exam

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = பாரதிதாசன்
விடை = குறிஞ்சித் திட்டு
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamilnadu education syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = பாஞ்சாலி சபதம்
விடை = பாரதியார்*  பாண்டியன் பரிசு
விடை = பாரதிதாசன்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil nadu engineering syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்
விடை = கவியரசு கண்ணதாசன்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

trb tamil exam syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம்
விடை = கவிஞர் வைரமுத்து
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil nadu equitable syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = திருவாசகம்
விடை = மாணிக்கவாசகர்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil nadu b.ed syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = திருப்பாவை
விடை = ஆண்டாள்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamilnadu quarterly exam syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = பெண்ணின் பெருமை
விடை = திரு.வி.க.
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

PreviousNext

Return to General Knloawage - English | Tamil

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron