பொது அறிவு வினா விடை (தமிழ்)

10000 General Knowledge today in English, books, quiz, questions, current affairs, test, pdf, gk for kids, about india, app, notes, about computer, science, chemistry, zoology, geography, politics, indian history, learning tricks, ebook, practice test for all competitive exams

b ed tamil syllabus 2013

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = கண்ணதாசன்
விடை = இயேசுகாவியம்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

b tech biotechnology syllabus tamilnadu

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = உமறுப்புலவர்
விடை = சீறாப்புரணம்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

b.a tamil literature syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = பாணாறு
விடை = பெரும்பாணாற்றுப் படை
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil cbse syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = புறம்பு நானுறு
விடை = புறநானூறு
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil cbse syllabus for class 1

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = திராவிடச் சிசு
விடை = திருஞான சம்பந்தர்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil syllabus for class 2

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = வியாக்கியான சக்கரவர்த்தி
விடை = பெரிய வாச்சான் பிள்ளை
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil nadu cbse syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = வீரசோழியம் பாடியவர்
விடை = புத்தமித்திரர்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

tamil nadu common syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி
விடை = ஆண்டாள்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

cbse tamil syllabus for class 9

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = மருள் நீக்கியார்
விடை = அப்பர்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

ctet tamil syllabus

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = கிறித்துவக்கம்பன்
விடை = கிருஷ்ணப்பிள்ளை
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

PreviousNext

Return to General Knloawage - English | Tamil

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests