பொது அறிவு வினா விடை (தமிழ்)

10000 General Knowledge today in English, books, quiz, questions, current affairs, test, pdf, gk for kids, about india, app, notes, about computer, science, chemistry, zoology, geography, politics, indian history, learning tricks, ebook, practice test for all competitive exams

பொது அறிவு வினா விடை (தமிழ்)

Postby M.kabil Raja » Wed Mar 25, 2015 8:00 am

இந்த வலைத்தளம் 5000 கேள்வி பதில்களை உள்ளடக்கியது

Key word : தகவல் களஞ்சியம், வினாடி வினா, புத்தகம்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books online shopping

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = இளங்கோவடிகள் இயற்றிய காப்பியம்
விடை = சிலப்பதிகாரம்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books group 4

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = தமிழ்மொழியின் முதல் காப்பியம்
விடை = சிலப்பதிகாரம்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books in english

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = ராமாயணம் எத்தனை காண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன
விடை = ஆறு காண்டங்களாக
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books online purchase

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = மாயணத்தில் “சொல்லின் செல்வர்” என அழைக்கப்பட்டவர்
விடை = அனுமன்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books buy online

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = ராமாயணத்தில் 5-வதாக அமைந்த காண்டம்
விடை = சுந்தர காண்டம்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books in tamil free download pdf

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = இலங்கையில் சீதை சிறைவைக்கப்பட்ட ிடம்
விடை = அசோகவனம்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books free download in tamil

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = சுக்ரீவன் ஆட்சி செய்த நாடு
விடை = கிட்கிந்தை
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books flipkart

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = சீதைக்குக் காவலிருந்த பெண்
விடை = திரிசடை
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Tnpsc books online

Postby M.kabil Raja » Thu Apr 02, 2015 7:00 am

வினா = கவிச் சக்கரவர்த்தி என அழைக்கப்படுபவர்
விடை = கம்பர்
M.kabil Raja
Site Admin
 
Posts: 13
Joined: Wed Mar 25, 2015 8:00 am

Next

Return to General Knloawage - English | Tamil

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests